Typ de code over

Beschrijving

Ter beveiliging typ je de letters of cijfers uit de afbeelding in de juiste volgorde over. Als er spaties tussen de tekens staan, typ je deze ook over. Op deze manier wordt er onderscheid gemaakt tussen een computer of persoon. Een computerprogramma kan vervormde tekst niet zo goed lezen als een persoon dat kan. Dit wordt door veel websites gebruikt om misbruik van e-mailadressen (spam) te voorkomen.

Als je de cijfers of letters niet goed kunt lezen, dan klik je op ‘Laat een nieuwe code zien’.